top of page

Össby har enligt legenden fått sitt namn efter Drottning Öda, Ödas by.

Öda var dotter till Ivar Vidfamne, en maktlysten kung som ville erövra det mesta omkring Östersjön. Han verkade troligen i mitten på 600-talet.

Eftersom Öda var enda dottern till Vidfamne, skulle hon få ärva Ivars väldiga rike, hon var därför eftertraktad på äktenskapsmarknaden.

Ivar kastade lystna blickar på Själland, som ännu inte tillhörde hans rike. På Själland regerade två bröder, Helge och Rörek, som båda hade fått upp ögonen på Öda. Helges frieri avslogs, men till

Rörek, sa Öda ja. Hon födde honom en son, som fick namnet Harald. Vilket av omgivningen var misstänkt lik Helge. Av detta blev det förstås krig, som slutade med att båda bröderna stupade. Vidfamne kunde nu lägga under sig Själland.

Drottning Öda flydde. På sin väg till Ryssland drabbades hennes fartyg av en storm och de var tvungna att söka skydd på Öland. Ödas by byggdes upp och även den första Eketorps borgen byggdes vid den här tiden.

 

Efter en tid fortsatte Öda sin resa till Garda rike, eller Ryssland till konung Radbjart.

Konung Radbjart begärde snart Ödas hand, och eftersom han kunde skydda hon svarade hon ja.

bottom of page